niedziela, 13 lutego 2011

Angielski na maturze! Porady dla maturzystów zdających język obcy.

POZIOM PODSTAWOWY
1. W krótkiej formie użytkowej nie przyznaje się punktu za poprawność, jeśli zdający uzyskał mniej niż 3 punkty za treść, czyli przekazał mniej niż 3 wymagane informacje.


2. W dłuższej formie użytkowej nie przyznaje się punktów za poprawność językową oraz bogactwo językowe, jeżeli praca liczy mniej niż 60 słów (50% wymaganego limitu) lub jeżeli zdający uzyskał mniej niż 2 punkty za treść, czyli przekazał mniej niż połowę wymaganych informacji.


3. W dłuższej formie użytkowej nie przyznaje się punktów za formę, jeżeli list zawiera mniej niż 3 z 5 obligatoryjnych elementów (zwrot grzecznościowy rozpoczynający list, wstęp, rozwinięcie, zakończenie oraz zwrot grzecznościowy kończący list).

POZIOM ROZSZERZONY
1. Jeśli praca liczy mniej niż 100 słów, zdający otrzymuje 0 punktów w kryterium poprawności językowej i kryterium bogactwa językowego.


2. W przypadku prac liczących powyżej 300 słów zdający otrzymuje 0 punktów za kompozycję pracy (niezależnie od stopnia realizacji pozostałych kryteriów).


3. Fragmenty podane w języku obcym w poleceniu (np. początek lub zakończenie opowiadania) nie są wliczane do ogólnej liczby słów w pracy zdającego.


4. W kryterium poprawności językowej, podobnie jak na poziomie podstawowym, obliczany jest procent błędów w pracy zdającego:
4 pkt. - błędy stanowiące od 0 do 5% liczby wszystkich wyrazów,
3 pkt. - błędy stanowiące powyżej 5%, nie więcej jednak niż 10% liczby wszystkich wyrazów,
2 pkt.- błędy stanowiące powyżej 10%, nie więcej jednak niż 15% liczby wszystkich wyrazów,
1 pkt.- błędy stanowiące powyżej 15%, nie więcej jednak niż 20% liczby wszystkich wyrazów,
0 pkt.- błędy stanowiące powyżej 20% wszystkich wyrazów.
*błędy ortograficzne i interpunkcyjne są liczone jako 0,5 błędu językowego

Uwaga: W pracy zdającego liczone są wszystkie wyrazy oddzielone spacją (jako jeden wyraz traktowane są formy
skrócone, np. w języku angielskim - isn’t, w języku niemieckim - gibt’s, w języku francuskim – c’est).Dodatkowo:


1. Czytać dokładnie nawet proste i krótkie polecenia, a długie polecenia czytać do końca! 

2. Odnoś się do tekstu, nie kieruj się indywidualnym punktem widzenia. Gdyż w kluczu może to być nie zapunktowane!

3. Bądź precyzyjny!

4. Niektórzy maturzyści nie wyjaśniają do końca o co im chodzi. Przeczytaj to co napisałeś jeszcze raz i popraw jeżeli masz wątpliwości,  że egzaminator  będzie wiedział o co Ci chodziło.

5. Wykorzystaj każdą minutę jaka Ci przysługuje. Może pod koniec coś sobie przypomnisz co da Ci dodatkowe punkty.

6. Nie stresuj się. Nie marnuj na to energii i czasu w trakcie egzaminu! 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz